• Kobieta
 • Mężczyzna
 • Marki
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności Spółki Hashtag.pl Sp z o.o.

Spółka HASHTAG.PL przykłada najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę HASHTAG.PL.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

 

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez HASHTAG.PL.

1. Realizacja pojedynczego zamówienia.

Dla Ciebie jako Klienta naszego sklepu internetowego www.timeandmore.pl w związku z ze złożeniem Twojego zamówienia, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.  

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem tej usługi?

 • Nazwisko i imię, e-mail, nr telefonu;
 • Dane niezbędne do wystawienia dokumentu księgowego;
 • Dane adresowe gdzie powinniśmy dostarczyć Twoje produkty z zamówienia;
 • Dane związane z Twoją płatnością za zamówienie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a potem są archiwizowane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń czyli 10 lat.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Spółkę. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia do Ciebie, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Sklep Time & More współpracuje z zewnętrznymi serwisami takimi, jak Opineo i Ceneo. Po dokonaniu zamówienia w sklepie Time&More może Pani/Pan zostać poproszona/y o pozostawienie opinii o zakupach w Time & More. Służy to wyłącznie celom związanym z budowaniem rzetelnej opinii o sklepie.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,


Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

jest zawarcie umowy realizacji zlecenia z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

2. Obsługa konta w sklepie internetowym

Dla Ciebie jako Klienta naszego sklepu internetowego www.timeandmore.pl umożliwiamy założenie konta w sklepie w celu zarządzania przez Ciebie wieloma zakupami (zamówieniami).

Jakie dane przetwarzamy w związku z realizacją zamówienia?

 • Dane konta (e-mail, hasło);
 • Dane niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych;
 • Dane adresowe gdzie powinniśmy dostarczyć Twoje produkty z zamówień;
 • Dane związane z Twoją płatnością za zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do momentu cofnięcia Twojej zgody na posiadanie konta w sklepie internetowym.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Spółkę.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód:

 • Jako Klient sklepu internetowego www.timeandmore.pl

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania Twojego konta na witrynie www.timeandmore.pl

prawo do wniesienia:

 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Spółki HASHTAG.PL, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a HASHTAG nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji do siedziby Spółki, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej.

Spółka HASHTAG.PL w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych. 

administratorem Twoich danych osobowych jest HASHTAG.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104/25, NIP: 5252463765, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333063.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do siedziby Spółki lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: [email protected],
poczta tradycyjna: HASHTAG.PL Sp z o.o., ul. Warszawska 33C, 05-082 Blizne-Łaszczyńskiego.
numer telefonu: 606 280 780 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. Słowniczek

Spółka HASHTAG.PL

HASHTAG.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104/25, NIP: 5252463765, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333063.

Klient sklepu internetowego ( w skrócie Klient)

osoba fizyczna, dla której Spółka HASHTAG.PL świadczy usługi sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.timeandmore.pl.

Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

V. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

 

VI. Pliki Cookies

Pliki "cookies" ang. ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych.

Na stronie timeandmore.pl wykorzystywane są pliki "cookies", które maja na celu optymalizacje funkcjonowania strony www, w tym dostosowanie jej do stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowe oraz jej ustawień. Ciasteczka stosowane są w celu identyfikacji Twoje przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki "cookies" wykorzystujemy również w celu dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań.

Korzystanie z naszej witryny oznacza wyrażenie zgody na używanie plików "cookies" i przetwarzanie danych osobowych związanych z nimi.

W każdej chwili masz możliwość zdecydowania o zakresie stosowania przez nas plików "cookies" wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Wyłączenie stosowania plików “cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.

Pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu do opuszczania strony (pliki sesyjne) jak również do czasu ważności pliku ustawionej w jego parametrach technicznych, nie dłużej niż do ich manualnego usunięcia.

 

INFORMACJE DLA KLIENTA:


Realizacja zamówień

Rejestracja konta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium