• Kobieta
 • Mężczyzna
 • Marki
do kasy suma: 0,00 zł
KOD:TATA10

Świętuj z nami Dzień Taty!
-10% Extra na wybrane zegarki i biżuterię. KOD: TATA10

SPRAWDŹ
Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin Karty Podarunkowej Time & More

I. Definicje

 1. Wydawca – Spółka pod firmą Hashtag.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104/25, NIP: 5252463765, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333063, będąca właścicielem Sklepu.
 1. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem WWW.TIMEANDMORE.PL.
 2. Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Time & More w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.
 3. Towar – biżuteria, zegarki i akcesoria oferowane przez Sklep internetowy timeandmore.pl (w tym koszty dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego www.timeandmore.pl)

 II. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Time & More.
 2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Time & More, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Time & More i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Time & More może być dokonane w w sklepie internetowym timeandmore.pl. Karta Podarunkowa Time & More nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Podarunkowej Time & More. Otrzymanie Kart Podarunkowych Time & More nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty.
 3. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Time & More otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł .  
 4. Zwroty zamówień opłaconych Kartą Podarunkową Time & More nie różnią się od zwrotów zamówień opłaconych inną formą płatności. Procedura zwrotów opisana jest pod linkiem https://timeandmore.pl/reklamacje-i-zwroty 
 5. Karta Podarunkowa Time & More może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.timeandmore.pl
 6. Karta Podarunkowa Time & More nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz  Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 7. Karta Podarunkowa Time & More nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
 8. Karta podarunkowa Time & More jest jednorazowego użytku. Umożliwia ona opłacenie jednego zamówienia. Nie wykorzystane środki przepadają.
 9. Ponieważ Karty Podarunkowe Time & More są kartami na okaziciela realizacja Karty Podarunkowej Time & More będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Time & More w sposób nieuprawniony. 
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej Time & More po jej przekazaniu Nabywcy.

 III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Time & More

 1. Realizacja Karty Podarunkowej Time & More polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie internetowym Wydawcy timeandmore.pl w zamian za płatność dokonaną Kartą. 
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub innej formy płatności, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Time &  Karta podarunkowa Time & More jest jednorazowa. Można nią opłacić wyłącznie jedno zamówienie. Środki nie pozostają do dalszego wykorzystania.
 1. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Time & More Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny formą płatności akceptowaną w Sklepie internetowym timeandmore.pl.
 2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Time & More w  przypadku:
 3. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, który wpisany został przy sprzedaży na Kartę Podarunkową.
 4. uszkodzenia Karty Podarunkowej Time & More w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych wpisanych przy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 5. Karta podarunkowa została wykorzystana.
 6. Każda karta podarunkowa posiada swój unikalny kod, który jest zarazem kodem rabatowym, obniżający wartość zamówienia o wartość nominalną Karty Podarunkowej.
 7. Potwierdzeniem nabycia Karty Podarunkowej Time & More jest potwierdzenie transakcji opłacenia Karty Podarunkowej. Klient otrzymuje paragon fiskalny dopiero po wykorzystaniu Karty Podarunkowej na towar nabyty po opłaceniu go za pomocą Karty Podarunkowej.
 8. Postanowienia końcowe
 9. Nabywca poprzez dokonanie zakupu Karty Podarunkowej Time & More oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej Time & More, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.timeandmore.pl,  Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.timeandmore/regulamin-karty-podarunkowej. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Time & More oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 10. Wydanie Karty Podarunkowej Time & More nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 12. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.timeandmore/regulamin-karty-podarunkowej .Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej. 
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej Time & More, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego . Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej timeandmore.pl
 14. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Time & More wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium